Frequently Asked Question

Hoe vraag ik een licentie aan?
Last Updated 6 years ago

DMS Licentie aanvragen


Er zijn 3 verschillende opties om een licentie aan te vragen voor dms.
Voor alle 3 geldt dat de Mac-Adres(sen) bekend bij ons moeten zijn van u systeem.

# Windows-pc 7 of 8
Wanneer u gebruik maakt van een Windows-pc, moet u ingelogd zijn als ADMINISTRATOR om een licentie aan te kunnen vragen. Wanneer u geen ADMINISTRATOR bent zal DMS de licentie-key niet opslaan/onthouden.

# Rechten
Zonder rechten op het register van uw pc, kan DMS de gekregen licentie-key niet opslaan.

# Aanvragen DMS Licentie
> Houdt uw linker-Ctrl toets ingedrukt en dubbelklik op het icoon van DMS.
LET OP: Houdt de Ctrl toets ingedrukt tot DMS volledig is geopend
Ctrl + logo.png

Licentie Server

Kies de optie licentie server
BIj het adress staat ingevuld: dmslicenses.nl:42000
Adres licentie.png
U klikt op Ok
Vervolgens verschijnt er een melding dat het proces is voltooid en tot wanneer uw licentie geldig is.

Wanneer u de melding voor licentie weer opnieuw krijgt, dan kan het zijn dat u dms moet uitvoeren als administrator.
Als uw een melding krijgt neem contact met ons, dan is uw pc niet bekend bij ons. U moet dan contact met ons opnemen.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!